polski čeština

Komunikacja Miejska
w Krakowie
Mapa Komunikacyjna Krakowa
Schematy sieci i węzłów
Interaktywana mapa linii tramwajowych
Schemat układu torowego
Stan techniczny torowisk tramwajowych
Kraków 1943
Przewoźnik Krakowski
Mapa kolejowa
Czechosłowackiej republiki - ČSD 1951
Železniční mapa
republiky Československé
last download 24.10.2017, 00:20 (598)

Hurtownia Artykułów Ściernych
Kalendarz
Dziś jest 24. października 2017
Otwarcie ruchu
1861 Bydgoszcz Bielawy - Toruń Główny (KO)
1872 Bílina město - Historické místo Bílina (ATE)
Elektryfikacja
1981 Herby Nowe - Kępno (PKP)

Ostatnio modyfikowane punkty
sieci kolejowej:


 Nazwa punktuKraj
 Lipowe Pole (po)
 Gąsawy Plebańskie (po)
 Wola Lipieniecka (po)
 Ruda Wielka (po+pe)
 Radom Południowy (po)
 Trablice (pe)
 Bartodzieje (st)
 Lesiów (po+mij)
 Bierwce (po)
 Dobieszyn (st)
 Michalczew (po)


Mapa Komunikacyjna Krakowa
Dopravní mapa Krakova • Krakow Network Map • Liniennetz Krakau

Ważna od / Valid from / Gültig ab / Stav k 23.10.2017
nie uwzględniono krótkotrwałych zmian • nezahrnuje krátkodobé změny • short-term changes not included
Tę stronę ostatnio aktualizowano 2017.10.09 o 12:19
Atlas Kolejowy Polski i Czech • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2017 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (7370316 / 7455 / 1731 / 1611 / 4574.99)