polski čeština

Komunikacja Miejska
w Krakowie
Mapa Komunikacyjna Krakowa
Schematy sieci i węzłów
Interaktywana mapa linii tramwajowych
Schemat układu torowego
Stan techniczny torowisk tramwajowych
Kraków 1943
Przewoźnik Krakowski
Mapa kolejowa
Czechosłowackiej republiki - ČSD 1951
Železniční mapa
republiky Československé
last download 18.11.2017, 22:01 (1207)

Hurtownia Artykułów Ściernych
Kalendarz
Dziś jest 18. listopada 2017
Otwarcie ruchu
1904 Dobronín - Polná (M.dr.PŠ-P)
1941 Nędza Wieś - Turze (DRG)
Elektryfikacja
1975 Chabówka - Nowy Targ (PKP)
1988 Mścice - Mielno Koszalińskie (PKP)

Ostatnio modyfikowane punkty
sieci kolejowej:


 Nazwa punktuKraj
 KWB Henryk Mirostowice Górne (I) (bsz)
 Baza Paliw Mirostowice Dolne (bsz)
 Przewóz (po+ład)
 Straszów (sth)
 Wymiarki (po+ład)
 Witoszyn Górny (po+ład)
 Kopalnia Piasku Szklarskiego Lutynka (bsz)
 KWB Henryk Mirostowice Górne (II) (bsz)
 Mirostowice Górne (sth)
 Stawnik (po+ład)
 Lipa Łużycka (po+ład)


Mapa Komunikacyjna Krakowa
Dopravní mapa Krakova • Krakow Network Map • Liniennetz Krakau

Ważna od / Valid from / Gültig ab / Stav k 11.11.2017
nie uwzględniono krótkotrwałych zmian • nezahrnuje krátkodobé změny • short-term changes not included

  • • •   18-22 listopada 2017 naprawa torowiska na ul. Kościuszki. Tymczasowa zmiana tras linii 1, 2 ,6   • • •   Od 29 lipca 2017 przebudowa torowiska na ul. Igołomskiej. Tymczsowa zmiana trasy linii 10 i 21   • • •   11 czerwca 2017 remont ul. Basztowej. Tymczasowe zmiany tras linii tramwajowych i autobusowych   • • •   Od 16 kwietnia 2016 tymczasowe skrócenie tras linii 143, 243, 301 do Dworca w Płaszowie   • • •   Uwaga! Aktualizacja Mapy Komunikacyjnej Krakowa następuje jedynie dla zmian długookresowych. Schematy sieci nie uwzględniają zmian remontowych   • • •   http://kmkrakow.atlaskolejowy.net - jest częścią serwisu © Atlas Kolejowy Polski i Czech • Atlas Polských a Českých Drah   • • •  Tę stronę ostatnio aktualizowano 2017.11.10 o 22:56
Atlas Kolejowy Polski i Czech • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2017 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: 12 (7652500 / 7699 / 6649 / 1636 / 4677.57)