Ostatnia aktualizacja / Last update: 13.04.2018
  • • •   21 - 27 maja 2018 zamknięcie przejazdu w Radziszowie. Tymczsowa zmiana trasy linii 253, 263   • • •   21 - 25 maja 2018 zamknięcie ul. Wrzosowej - etap II. Tymczsowa zmiana trasy linii 215, 225, 915   • • •   12 - 20 maja 2018 naprawa torowiska na rozjeździe Bieńczyce. Zmiana czasowa tras linii 9, 14, 52, 64, 123, 139, 163, 193, 501, 601. Zawieszone 16 i 21. Zastępcze 716 i 752, 621   • • •   11 - 20 maja 2018 zamknięcie ul. Wrzosowej. Tymczsowa zmiana trasy linii 215, 915   • • •   Od 7 maja 2018 zamknięcie ul. Dobrego Pasterza. Tymczsowa zmiana trasy linii 139, 184/484   • • •   Od 16 kwietnia 2018 przebudowa ul. Myślenickiej. Tymczsowa zmiana trasy linii 135, 184/484   • • •   Od 10 lutego 2018 przebudowa ul. Cechowej. Tymczsowa zmiana trasy linii 133 i 904. Zawieszona linia 469. Linie zastępcze 707 i 733   • • •   Od 01 lutego 2018 przebudowa skrzyżowania Rydla/Radzikowskiego. Tymczsowa zmiana trasy linii 140   • • •   Od 29 lipca 2017 przebudowa torowiska na ul. Igołomskiej. Tymczsowa zmiana tras linii 10 i 21   • • •   Uwaga! Aktualizacja Mapy Komunikacyjnej Krakowa następuje jedynie dla zmian długookresowych. Schematy sieci nie uwzględniają zmian remontowych   • • •   http://kmkrakow.atlaskolejowy.net - jest częścią serwisu © Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • Atlas Drah Polska, Česka a Slovenska   • • •  
Rocznik 2018


Nr 1 (66) 2018 [5100]


Nr 1 (67) 2018 [1260]


Nr 3 (68) 2018 []
Rocznik 2017


Nr 1 (63) 2017 [1059]


Nr 2 (64) 2017 [662]


Nr 3 (65) 2017 [654]
Rocznik 2016


Nr 1 (59) 2016 [1024]


Nr 2 (60) 2016 [664]


Nr 3 (61) 2016 [791]


Nr 4 (62) 2016 [868]
Rocznik 2015


Nr 1 (55) 2015 [2271]


Nr 2 (56) 2015 [406]


Nr 3 (57) 2015 [1289]


Nr 4 (58) 2015 [536]
Rocznik 2014


Nr 1 (51) 2014 [1624]


Nr 2 (52) 2014 [2207]


Nr 3 (53) 2014 [1407]


Nr 4 (54) 2014 [1319]
Rocznik 2013


Nr 1 (47) 2013 [1091]


Nr 2 (48) 2013 [1191]


Nr 3 (49) 2013 [422]


Nr 4 (50) 2013 [1409]
Rocznik 2012


Nr 1 (43) 2012 [1091]


Nr 2 (44) 2012 [1032]


Nr 3 (45) 2012 [1049]


Nr 4 (46) 2012 [1055]
Rocznik 2011


Nr 1 (39) 2011 [1059]


Nr 2 (40) 2011 [1070]


Nr 3 (41) 2011 [1067]


Nr 4 (42) 2011 [1133]
Rocznik 2010


Nr 1 (35) 2010 [988]


Nr 2 (36) 2010 [970]


Nr 3 (37) 2010 [1115]


Nr 4 (38) 2010 [1001]
Rocznik 2009


Nr 1 (31) 2009 [436]


Nr 2 (32) 2009 [380]


Nr 3 (33) 2009 [410]


Nr 4 (34) 2009 [994]
Rocznik 2008


Nr 1 (27) 2008 [956]


Nr 2 (28) 2008 [1003]


Nr 3 (29) 2008 [1019]


Nr 4 (30) 2008 [1104]
Rocznik 2007


Nr 1 (23) 2007 [1156]


Nr 2 (24) 2007 [1046]


Nr 3 (25) 2007 [1001]


Nr 4 (26) 2007 [1003]
Rocznik 2006


Nr 1 (19) 2006 [944]


Nr 2 (20) 2006 [1022]


Nr 3 (21) 2006 [1515]


Nr 4 (22) 2006 [1001]
Rocznik 2005


Nr 1 (15) 2005 [1007]


Nr 2 (16) 2005 [1035]


Nr 3 (17) 2005 [975]


Nr 4 (18) 2005 [1058]
Rocznik 2003
Rocznik 2004


Nr 1 (12) 2003 [951]


Nr 2 (13) 2003 [1001]


Nr 1 (14) 2004 [1015]
Rocznik 2002


Nr 1 (8) 2002 [1009]


Nr 2 (9) 2002 [404]


Nr 3 (10) 2002 [950]


Nr 4 (11) 2002 [944]
Rocznik 2001


Nr 1 (5) 2001 [1189]


Nr 2 (6) 2001 [979]


Nr 3 (7) 2001 [479]
Rocznik 1999
Rocznik 2000


Nr 1 (1) 1999 [1244]


Nr 1 (2) 2000 [985]


Nr 2 (3) 2000 [419]


Nr 3 (4) 2000 [1002]
Aktualizacja: 18.05.2018 - 11:15:10 - wersja: - © 2007-2018 Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • Atlas Drah Polska, Česka a Slovenska
Mapy prawem chronione. Naśladownictwo zastrzeżone - Hubert Waguła
Nieuciążliwą korespondencję można kierować na adres: hubert.wagula(at)gmail.com - On-Line: 3 (328645 / 30 / 0)