Ostatnia aktualizacja / Last update: 13.04.2018
  • • •   21 - 27 maja 2018 zamknięcie przejazdu w Radziszowie. Tymczsowa zmiana trasy linii 253, 263   • • •   21 - 25 maja 2018 zamknięcie ul. Wrzosowej - etap II. Tymczsowa zmiana trasy linii 215, 225, 915   • • •   12 - 20 maja 2018 naprawa torowiska na rozjeździe Bieńczyce. Zmiana czasowa tras linii 9, 14, 52, 64, 123, 139, 163, 193, 501, 601. Zawieszone 16 i 21. Zastępcze 716 i 752, 621   • • •   11 - 20 maja 2018 zamknięcie ul. Wrzosowej. Tymczsowa zmiana trasy linii 215, 915   • • •   Od 7 maja 2018 zamknięcie ul. Dobrego Pasterza. Tymczsowa zmiana trasy linii 139, 184/484   • • •   Od 16 kwietnia 2018 przebudowa ul. Myślenickiej. Tymczsowa zmiana trasy linii 135, 184/484   • • •   Od 10 lutego 2018 przebudowa ul. Cechowej. Tymczsowa zmiana trasy linii 133 i 904. Zawieszona linia 469. Linie zastępcze 707 i 733   • • •   Od 01 lutego 2018 przebudowa skrzyżowania Rydla/Radzikowskiego. Tymczsowa zmiana trasy linii 140   • • •   Od 29 lipca 2017 przebudowa torowiska na ul. Igołomskiej. Tymczsowa zmiana tras linii 10 i 21   • • •   Uwaga! Aktualizacja Mapy Komunikacyjnej Krakowa następuje jedynie dla zmian długookresowych. Schematy sieci nie uwzględniają zmian remontowych   • • •   http://kmkrakow.atlaskolejowy.net - jest częścią serwisu © Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • Atlas Drah Polska, Česka a Slovenska   • • •  
Powrót do spisu numerów
Aktualizacja: 18.05.2018 - 11:15:10 - wersja: - © 2007-2018 Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • Atlas Drah Polska, Česka a Slovenska
Mapy prawem chronione. Naśladownictwo zastrzeżone - Hubert Waguła
Nieuciążliwą korespondencję można kierować na adres: hubert.wagula(at)gmail.com - On-Line: 4 (328645 / 30 / 0)