Ostatnia aktualizacja / Last update: 18.05.2018
  • • •   21 - 27 maja 2018 zamknięcie przejazdu w Radziszowie. Tymczsowa zmiana trasy linii 253, 263   • • •   21 - 25 maja 2018 zamknięcie ul. Wrzosowej - etap II. Tymczsowa zmiana trasy linii 215, 225, 915   • • •   12 - 20 maja 2018 naprawa torowiska na rozjeździe Bieńczyce. Zmiana czasowa tras linii 9, 14, 52, 64, 123, 139, 163, 193, 501, 601. Zawieszone 16 i 21. Zastępcze 716 i 752, 621   • • •   11 - 20 maja 2018 zamknięcie ul. Wrzosowej. Tymczsowa zmiana trasy linii 215, 915   • • •   Od 7 maja 2018 zamknięcie ul. Dobrego Pasterza. Tymczsowa zmiana trasy linii 139, 184/484   • • •   Od 16 kwietnia 2018 przebudowa ul. Myślenickiej. Tymczsowa zmiana trasy linii 135, 184/484   • • •   Od 10 lutego 2018 przebudowa ul. Cechowej. Tymczsowa zmiana trasy linii 133 i 904. Zawieszona linia 469. Linie zastępcze 707 i 733   • • •   Od 01 lutego 2018 przebudowa skrzyżowania Rydla/Radzikowskiego. Tymczsowa zmiana trasy linii 140   • • •   Od 29 lipca 2017 przebudowa torowiska na ul. Igołomskiej. Tymczsowa zmiana tras linii 10 i 21   • • •   Uwaga! Aktualizacja Mapy Komunikacyjnej Krakowa następuje jedynie dla zmian długookresowych. Schematy sieci nie uwzględniają zmian remontowych   • • •   http://kmkrakow.atlaskolejowy.net - jest częścią serwisu © Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • Atlas Drah Polska, Česka a Slovenska   • • •  

Stałe trasy bez zmian tymczasowych - Situation without diversions / Bezvýlukový stav

Tramwaje
Ważny od 08.01.2018
pobierz Tramwaje - schemat ważny od 08.01.2018
[27] - PL / EN /DE / CZ
Pobrany: 24.05.2018, 22:22
Autobusy
Ważny od 19.02.2018
pobierz Autobusy - schemat ważny od 19.02.2018
[13525] - PL / EN / DE / CZ
Pobrany: 24.05.2018, 19:37
Autobusy Aglomeracyjne
Ważny od 08.04.2017
pobierz Autobusy Aglomeracyjne - schemat ważny od 08.04.2017
[4925] - PL / EN / DE / CZ
Pobrany: 24.05.2018, 22:12
Komunikacja Nocna (T+A)
Ważny od 15.12.2017
pobierz Komunikacja Nocna (T+A) - schemat ważny od 15.12.2017
[3981] - PL / EN / CZ
Pobrany: 22.05.2018, 22:34

Pozostałe mapy - Other maps / Ostatní mapy

Strefy Taryfowe
Ważny od 01.01.2013
pobierz Strefy Taryfowe - schemat ważny od 01.01.2013
[510] - PL / EN / DE
Pobrany: 24.05.2018, 21:41
Kolej w Małopolsce 2018
Ważny od 10.12.2017
pobierz Kolej w Małopolsce 2018 - schemat ważny od 10.12.2017
[515] - PL
Pobrany: 24.05.2018, 05:54
SKA Kraków Podgórze
Ważny od 15.05.2018
pobierz SKA Kraków Podgórze - schemat ważny od 15.05.2018
[509] - PL
Pobrany: 24.05.2018, 22:17

Trasy tymczasowo zmienione - Situation with diversions / Výlukový stav


Tramwaje

Ważny od 08.01.2018
pobierz <br/>Tramwaje - schemat ważny od 08.01.2018
[564] - PL / EN / CZ
Pobrany: 24.05.2018, 22:22

Rozmieszczenie przystanków - Stops Overview / Haltestellenübersicht / Rozmístění zastávek

Al.Przyjaźni / Pl.Centralny
Ważny od 08.01.2018
pobierz Al.Przyjaźni / Pl.Centralny - schemat ważny od 08.01.2018
[1663] - PL / EN / DE / CZ
Pobrany: 24.05.2018, 13:04
Czerwone Maki P+R
Ważny od 08.01.2018
pobierz Czerwone Maki P+R - schemat ważny od 08.01.2018
[1256] - PL / EN / DE / CZ
Pobrany: 23.05.2018, 17:01
Czyżyny Dworzec
Ważny od 08.01.2018
pobierz Czyżyny Dworzec - schemat ważny od 08.01.2018
[1188] - PL / EN / DE / CZ
Pobrany: 23.05.2018, 22:25
Krowodrza Górka
Ważny od 08.01.2018
pobierz Krowodrza Górka - schemat ważny od 08.01.2018
[293] - PL / EN / DE / CZ
Pobrany: 23.05.2018, 16:21
Borek Fałęcki
Ważny od 08.01.2018
pobierz Borek Fałęcki - schemat ważny od 08.01.2018
[260] - PL / EN / DE / CZ
Pobrany: 21.05.2018, 19:39
Bronowice Małe
Ważny od 08.01.2018
pobierz Bronowice Małe - schemat ważny od 08.01.2018
[1215] - PL / EN / DE / CZ
Pobrany: 24.05.2018, 22:11
Dworzec Główny
Ważny od 08.01.2018
pobierz Dworzec Główny - schemat ważny od 08.01.2018
[3253] - PL / EN / DE / CZ
Pobrany: 24.05.2018, 22:11
Rondo Mogilskie
Ważny od 08.01.2018
pobierz Rondo Mogilskie - schemat ważny od 08.01.2018
[1286] - PL / EN / DE / CZ
Pobrany: 23.05.2018, 22:24
Aktualizacja: 18.05.2018 - 11:15:10 - wersja: 6.22 - © 2007-2018 Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • Atlas Drah Polska, Česka a Slovenska
Mapy prawem chronione. Naśladownictwo zastrzeżone - Hubert Waguła
Nieuciążliwą korespondencję można kierować na adres: hubert.wagula(at)gmail.com - On-Line: 3 (328646 / 30 / 1)